Acasă » Uncategorized » CONŢINUTUL ŞI SEMNIFICAŢIA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT AL APROVIZIONĂRII ŞI DESFACERII

CONŢINUTUL ŞI SEMNIFICAŢIA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT AL APROVIZIONĂRII ŞI DESFACERII

Îndeplinirea cu succes a obiectului de activitate al oricărei firme industriale presupune realizarea unui circuit economic clasic: aprovizionare-producţie-desfacere (vânzare), în condiţii de eficienţă ridicată.Abordate dintr-o perspectivă tradiţională, aceste trei elemente ale circuitului clasic constituie concepte complexe, cărora le corespund activităţi componente specifice, care au în vedere probleme de organizare şi conducere, planificare, control şi evaluare.

În general, într-o largă majoritate a cazurilor, activităţile de aprovizionare şi desfacere sunt plasate în cadrul funcţiei comerciale a întreprinderilor, alături de activităţile de marketing. De-a lungul timpului însă, amplificarea relaţiilor economice, creşterea gradului de complexitate a activităţilor au impus alte formule de organizare a acestor tipuri de activităţi, ajungându-se la constituirea compartimentelor de marketing în care sunt înglobate şi activităţile funcţiei comerciale sau la alte forme particulare de organizare, în funcţie de caracteristicile organizaţiilor (mărime, vârstă, trăsăturile managementului etc.) şi sub influenţa unui complex de factori endogeni şi exogeni, obiectivi şi subiectivi, de durată sau conjuncturali.

Cele două capete ale circuitului economic, respectiv aprovizionarea şi desfacerea (distribuţia) produselor nu pot fi, însă, abordate în mod disparat, ele aflându-se într-o relaţie de condiţionare reciprocă: firmele produc sau comercializează acele cantităţi de bunuri care sunt cerute de piaţă, de o anumită calitate, bunuri care au fost realizate consumând un volum specific de resurse materiale, financiare sau umane.

În literatura de marketing, cele două extremităţi ale circuitului economic sunt analizate plecând de la două categorii economice distincte şi anume, cererea şi oferta de mărfuri. Astfel, tot ceea ce constituie ansamblul preocupărilor legate de cererea de mărfuri (analiza pieţei, planificarea strategică de marketing, marketingul operaţional –aplicat la nivelul celor patru componente ale mix-ului de marketing- etc.) este definit prin conceptul „marketing în aval”, iar tot ceea ce vizează oferta de mărfuri (procesul de achiziţie, analiza furnizorilor, analiza cererilor de ofertă, negocierea cu furnizorii etc.) este descris prin conceptul de „marketing în amonte”[1].

Între in-put-urile şi out-put-urile oricărei firme este necesar să se realizeze un echilibru, resursele utilizate trebuind să concorde cu necesităţile reale, exprimate în termeni de piaţă. Acest echilibru se poate realiza, printre altele, printr-o coordonare judicioasă a activităţilor realizate de către cei implicaţi de-a lungul circuitului, sarcini sporite revenindu-le celor care sunt cuprinşi în activităţile de aprovizionare şi desfacere. Această coordonare se poate realiza cu succes printr-o abordare de marketing, utilizând instrumentarul specific de marketing.

Dacă la nivelul întreprinderilor producătoare, procesul de aprovizionare marchează lansarea într-un nou ciclu de producţie, încheiat prin cumpărarea produselor (semifabricate, finite) de către un utilizator din consumul intermediar, de către un revânzător sau de către consumatorul final, la nivelul comerciantului aprovizionarea constituie o componentă a unui lanţ de activităţi cuprinse în sfera distribuţiei.

Adoptarea şi aplicarea conceptului de marketing de către o firmă înseamnă, alături de alte demersuri şi utilizarea unui sistem adecvat de conducere care să permită o coordonare judicioasă a activităţilor acesteia, în concordanţă cu evoluţia mediului în care acţionează şi o mobilizare optimă a resurselor sale materiale, financiare, umane şi informaţionale, astfel încât obiectivele propuse să poată fi atinse.

Managementul activităţii de marketing implică activităţi de analiză, planificare, implementare şi control a acelor programe care sunt destinate să creeze, extindă şi să menţină schimburile avantajoase cu pieţele-ţintă vizate, în vederea atingerii obiectivelor organizaţiei, satisfacerii nevoilor clienţilor şi în interesul societăţii[2].

Planificarea strategică de marketing defineşte misiunea şi obiectivele generale ale firmei. Îndeplinirea obiectivelor strategice de ansamblu ale firmei se realizează prin intermediul unor activităţi specifice, în cadrul unui proces de marketing, proces influenţat de anumiţi factori. Elaborarea politicii de marketing a firmei implică corelarea celor mai juste şi importante decizii vizând elementele mixului de marketing: produsul, preţul, distribuţia şi promovarea. Proiectarea şi aplicarea acelui mix de marketing care să permită atingerea obiectivelor propuse pe pieţele-ţintă implică punerea în funcţiune a celor patru funcţii ale managementului activităţii de marketing: analiză, planificare, implementare şi control[3].

Analiza pieţei şi a mediului de marketing în care operează unitatea economică vizează delimitarea problemelor strategice de cele operative, abordându-se atât elemente ale companiei cât şi elementele sistemului de marketing. Acest demers este absolut necesar pentru a putea identifica cele mai atractive ocazii şi pentru a diminua sau evita ameninţările, studiindu-se totodată, punctele slabe şi punctele forte ale firmei.

Planificarea activităţii de marketing vizează stabilirea strategiilor specifice care vor permite firmei să îndeplinească obiectivele strategice generale, planurile de marketing detaliindu-se, după caz, în planuri pentru fiecare subdiviziune, produs şi marcă în parte. În această etapă se previzionează factorii relevanţi de marketing, astfel încât să se determine atitudinea şi comportamentul firmei faţă de concurenţi, comerţ şi clienţi, managementul de marketing strategic devenind fundament pentru marketingul operativ, respectiv pentru determinarea deciziilor tactice de marketing şi pe termen scurt. Totodată, plecând de la aceste obiective, se concepe mixul de marketing.

Implementarea reprezintă o funcţie a managementului activităţii de marketing care permite transformarea planurilor strategice şi de marketing în acţiuni care vor contribui la atingerea obiectivelor firmei.

Controlul constă în determinarea şi evaluarea rezultatelor activităţilor şi planurilor de marketing, precum şi adoptarea acelor măsuri de corecţie necesare îndeplinirii obiectivelor propuse.


[1] Brânză A., Niţă C., Luca F.A., „Auditul în marketing”, Ed. „ECRAN Magazin”, Bucureşti, 1999.

[2] Kotler Ph., Saunders J., Armstrong G., Wong V., „Principiile marketingului”, Ed. Teora, Bucureşti, 1998, pag.52.

[3] Kotler Ph.,ş.a., Op cit., pag.128-130; Florescu C., Mâlcomete P., Pop N.Al., „Marketing”, Dicţionar explicativ, Ed. Economică, Bucureşti, 2003, pag.352-355.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: