Acasă » Uncategorized » Incidenţa TVA asupra structurii preţurilor

Incidenţa TVA asupra structurii preţurilor

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect care cuprinde toate fazele circuitului economic, respectiv producţia, serviciile şi distribuţia până la vânzările către consumatorii finali (inclusiv).Din punct de vedere al bugetului de stat este un impozit indirect, care se stabileşte asupra operaţiilor privind transferul bunurilor şi asupra prestărilor de servicii. Este o taxă unică ce se percepe însă în mod fracţionat, corespunzător valorii adăugate la fiecare stadiu al circuitului economic. Operaţiile supuse TVA se împart în două mari categorii:


a) operaţii care au ca efect transferul proprietăţii bunurilor indiferent de forma juridică prin care se realizează acest transfer de proprietate;

b) operaţii constând în prestarea de servicii.

Ţinând cont de provenienţa bunurilor, operaţiile supuse TVA se împart potrivit legii în:

a)       livrări de bunuri mobile;

b)       transferul proprietăţii bunurilor imobiliare între agenţii economici precum şi între aceştia şi instituţii sau persoane fizice;

c)       prestări de servicii;

d)       importul de bunuri şi servicii.

Principalele reguli în funcţie de care se stabileşte dacă o operaţie este supusă sau nu TVA se referă la destinaţia produselor livrate şi serviciilor prestate. Potrivit acestui principiu, bunurile şi serviciile se supun TVA în ţara în care se consumă şi nu în cea în care se produc, astfel că:

a) bunurile şi serviciile din ţară sau din import sunt supuse TVA, dacă sunt destinate beneficiarilor din România;

b) bunurile şi serviciile exportate nu suportă TVA.

TVA nu se include în preţurile şi tarifele negociate între agenţii economici şi deci nu este inclusă în baza de impozitare, fiind evidenţiată distinct în factură.

În aceste condiţii reţinem faptul că agenţii economici negociază preţurile şi tarifele serviciilor, fără a influenţa cu TVA, care se percepe separat. Prin excepţie de la regula de mai sus, pentru livrările de mărfuri şi prestările de servicii către populaţie efectuate prin comerţul cu amănuntul şi prin consignaţii, prin unităţile de alimentaţie publică, preţurile cu amănuntul şi tarifele practicate cuprind TVA.

În acest caz TVA se determină prin aplicarea unei cote recalculate după formula:

cota TVA x 100/(cota TVA + 100)

 

Există mai multe noţiuni cu privire la TVA:

–          TVA colectată cuprinsă în documentele de vânzare a mărfurilor şi serviciilor;

TVA colectată = Preţ de vânzare x cota TVA

–          TVA deductibilă cuprinsă în documentele de cumpărare a materiilor prime, materialelor, energiei electrice, termice, chirii, locaţii, mărfuri şi servicii;

TVA deductibilă = Preţ de cumpărare x cota TVA

–          TVA de plată sau datorată dacă TVA colectată este mai mare decât TVA deductibilă;

TVA datorată = Valoarea adăugată x cota TVA

–          TVA de rambursat dacă TVA deductibilă este mai mare decât TVA colectată;

TVA datorată = TVA colectată – TVA deductibilă

–          TVA în aşteptare sau neexigibilă care se regăseşte în anumite situaţii: vânzări în rate, vânzări cu amănuntul, vânzări fără documente fiscale;

TVA datorată = (Preţ de vânzare cu TVA – Preţ de cumpărare cu TVA) x cota TVA x 100 / (100 + cota TVA)

 

Privind incidenţa TVA asupra structurii preţurilor se desprind următoarele aspecte:

–          TVA nu este element al preţului negociat;

–          TVA este element al preţului de factură;

–          TVA este element al preţului de comercializare.

TVA este un impozit al consumului şi este încorporat în preţul la care se pun în consum produsele sau serviciile. Dacă se are în vedere un anumit produs şi fazele pe care acesta le parcurge de-a lungul procesului de producţie şi comercializare până la consumatorul final, impozitul se plăteşte de fiecare dată în aceeaşi proporţie, calculat la valoarea adăugată şi fracţionat la toţi agenţii economici care sunt implicaţi în acest proces. Fiecare plătitor calculează TVA şi nu o suportă decât în măsura în care el adaugă valoare produsului.

Taxa pe valoarea adăugată se calculează prin aplicarea cotelor legale asupra bazei de impozitare.

În România se aplică două cote de impozitare pentru TVA:

 

1. Cota de 24%

2. Cota zero

Cota de 24% se aplică pentru următoarele categorii de operaţiuni:

–          livrările de bunuri mobile şi transferurile proprietăţii bunurilor imobile efectuate în ţară de către agenţii economici înregistraţi ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată către beneficiari cu sediul sau domiciliul în România;

–          vânzările de bunuri către persoanele nerezidente în România;

–          prestările de servicii pentru care locul impozitării se află în România;

–          importul de bunuri mobile.

Cota zero se aplică pentru următoarele operaţiuni delimitate strict prin lege:

–          exportul de bunuri, transportul şi prestările de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate de contribuabili cu sediul în România cu condiţia încasării în valută a contravalorii acestora în conturi bancare deschise la bănci autorizate de Banca Naţională a României;

–          transportul internaţional de persoane în şi din străinătate efectuat de contribuabili autorizaţi prin curse regulate, precum şi prestările de servicii legate direct de acesta.

În acest context se delimitează două categorii de preţuri:

–          preţuri cu TVA;

–          preţuri fără TVA.

Preţurile fără TVA sunt utilizate pentru a determina cifra de afaceri a întreprinzătorilor – ele sunt preţuri libere, se negociază sau se stabilesc pe piaţă şi care prezintă baza de impunere pentru TVA. Mărimea TVA, calculată în funcţie de preţul de vânzare cumulează de fiecare dată toate taxele pe valoarea adăugată plătite de agenţii economici din amonte, fiecare reprezentând un stadiu pe care îl parcurge produsul de la producător la consumatorul final.

Pentru produsele prevăzute în Legea 42/1993, agenţii economici, persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate – care produc, importă, comercializează astfel de produse, au obligaţia să plătească bugetului de stat taxe speciale de consumaţie denumite accize.

Accizele sunt cuprinse în preţurile la care se livrează produsele de către producătorii interni sau din import la anumite categorii de produse: băuturi alcoolice, tutun, cafea, confecţii de blănărie, mobilier sculptat etc.

Accizele sunt cuprinse în preţurile cu ridicata sau la preţurile de comercializare, obligaţia de plată a lor la buget fiind calculată prin aplicarea unei cote procentuale astfel:

–          pentru produsele din producţia internă – la contravaloarea bunurilor livrate exclusiv accizele;

–          pentru produsele care se importă – la valoarea în vamă stabilită potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale şi alte taxe speciale stabilite, potrivit legii pe categorii de produse. Valoarea în vamă se determină pornind de la preţul extern franco-frontieră transformat în lei la cursul în vigoare;

–          pentru bunurile introduse în ţară de persoane fizice neînregistrate ca agenţi economici dar comercializate prin agenţi economici (produse vândute în regim de consignaţie) – la contravaloarea ce se cuvine deponentului pentru bunurile vândute.

 

 

Determinarea accizelor în mărime absolută se face prin aplicarea formulei:

A = Preţ x cota A / (100 + cota A).

Sunt exonerate de la plata accizelor produsele care se livrează la rezerva de stat şi produsele care sunt exportate direct sau prin agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe bază de comision precum şi produsele importate în regim de tranzit sau import temporar. De asemenea agenţii economici care exportă produse fabricate cu materii prime de la producătorii interni pot solicita, în cursul lunii următoare, pe baza documentelor justificative, restituirea accizelor plătite pentru aprovizionări.

Accizele fac parte din structura preţului cu ridicata sau a preţului de comercializare; pentru produsele provenite din import accizele se adaugă la preţul extern franco-frontieră transformat în lei la cursul în vigoare.

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: